What are you looking for?

Mae gennym amrywiaeth gynhwysfawr o lety ar gael yn ardal Y Rhyl sy’n addas ar gyfer pob cyllideb, o Wely a Brecwast a Gwestai llai i westai 3 seren mawr, ynghyd â pharciau gwyliau a safleoedd gwersylla a charafanau.

Filter Accommodation
Filter by Type
Filter by Star
Filter Amenities

ymwelwyr Gwybodaeth

visitorinfoimg

Advert

advertimg

Sut i gael
hyd i ni

homemap

Cofrestrwch ar gyfer cynigion a digwyddiadau

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr