What are you looking for?

Mae gennym amrywiaeth gynhwysfawr o lety ar gael yn ardal Y Rhyl sy’n addas ar gyfer pob cyllideb, o Wely a Brecwast a Gwestai llai i westai 3 seren mawr, ynghyd â pharciau gwyliau a safleoedd gwersylla a charafanau.

Ansawdd seren

Ansawdd gyffredinol rhwng gweddol a da, dodrefn a gosodiadau i gyd mewn cyflwr da ac yn cynnig glendid o safon dda.

Ansawdd gyffredinol dda yn y rhan fwyaf o agweddau’r eiddo. Safon dda o lendid a chynnal a chadw.

Ansawdd gyffredinol dda iawn, gyda safonau glendid da iawn. Digon o le a dodrefn a gosodiadau o ansawdd da.

Lefel ansawdd gyffredinol ardderchog gyda mwy o sylw i fanylder. Safonau uchel o lendid. Cynllun yr eiddo yn fwy tebygol o fod wedi’i ddylunio gyda chysur gwesteion mewn golwg.

Lefel o ansawdd eithriadol yn gyffredinol, gyda'r safonau uchaf gan gynnwys glendid, cynnal a chadw, ystod o offer a gofal gwesteion. Sylw rhagorol i fanylder gyda llawer o gyffyrddiadau personol.

Mae gennym amrywiaeth gynhwysfawr o lety ar gael yn ardal Y Rhyl sy’n addas ar gyfer pob cyllideb, o Wely a Brecwast a Gwestai llai i westai 3 seren mawr, ynghyd â pharciau gwyliau a safleoedd gwersylla a charafanau.

Mae Gwasanaeth Llety’r Ganolfan Groeso yn cynnig manylion argaeledd dros y ffôn neu trwy e-bost; gallwn hefyd drefnu llety i chi os ydych yn yr ardal trwy ymweld â’r Ganolfan Groeso. Am wybodaeth bellach, cysylltwch â’r Ganolfan Groeso yma.

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys detholiad o’r llety graddedig sydd ar gael. I gael rhestr lawn, cysylltwch â’r Ganolfan Groeso.

Os hoffech restr o ddarparwyr llety yn bellach allan, cysylltwch â’r ganolfan gwybodaeth twristiaeth os gwelwch yn dda

Canllaw Cyfleusterau llety

Mae pob gradd llety ar y wefan hon wedi’u seilio ar y safonau ansawdd cyffredin a gytunwyd gan Croeso Cymru, Visit England, Visit Scotland a’r AA. Mae’r graddau sêr yn adlewyrchu’r cyfleusterau ac ansawdd cyffredinol y profiad.
SÊR yw eich canllaw i ansawdd. Mae’r Cynlluniau Graddio Ansawdd Seren yn berthnasol i bob math o lety: gwestai gyda gwasanaeth, gwestai, gwely a brecwast, llety fferm, hostel/llety o fath hostel, bythynnod hunanarlwyo a fflatiau a chartref gwyliau carafán a pharciau teithio/gwersylla. Cliciwch yma ar gyfer y canllaw Ansawdd Seren

Hefyd edrychwch allan am yr eiddo mwy arbennig a wobrwywyd gyda Gwobr Aur Croeso Cymru, a roddwyd ar gyfer safonau eithriadol o letygarwch, cysur a bwyd mewn llety gyda gwasanaeth.

lts_icon1Blas ar Gymru yn arwydd o ansawdd
lts_icons2Gerddwyr a Beicwyr Croeso

Lleoedd sydd wedi mynd ati i ddarparu nodweddion y mae cerddwyr a beicwyr bob amser yn eu croesawu – cyfleusterau sychu ar gyfer dillad gwlyb ac esgidiau, ardaloedd y gellir eu cloi’n ddiogel ar gyfer beiciau, digon o le storio ar gyfer sachau teithio, cinio pecyn ac yn y blaen.

Dewch i aros mewn un o'n gwestai ac rydym yn addo y byddwch yn ei charu

Notice to readers

Roedd pob gradd a gwobr yn gywir adeg cyhoeddi. O bryd i’w gilydd efallai na fu’n bosibl graddio, ac yn yr achosion hynny nodir yn glir gyda “Disgwyl Graddio” yn ymddangos yn yr hysbyseb. Mae asesiadau graddio yn barhaus a gall gwelliannau a wnaed gan sefydliadau fod wedi arwain at ddiwygiad ers cyhoeddi. Cynghorir unrhyw un sydd am fanteisio ar unrhyw un o’r cyfleusterau a hysbysebwyd i wirio’n lleol a yw cyfleusterau o’r fath ar gael ar hyn o bryd er mwyn osgoi cael eu siomi.

Mae’r tudalennau hyn yn cynnwys dewis o’r llety graddedig sydd ar gael. Am restr lawn, cliciwch yma, neu cysylltwch â’r Ganolfan Groeso.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr