What are you looking for?

Rhyl’s shopping centre is flat, pedestrianised and wheelchair-friendly with all the big brand names you’d expect

Does neb yn caru canolfan siopa yn fwy na ni.  Ond weithiau does dim all gymryd lle torchi’ch llewys, mynd allan i’r awyr iach a chwilio am fargen.  Ar ddydd Iau a dydd Sadwrn, edrychwch allan am ganopïau streipiau gwyrdd a gwyn stondinau’r farchnad ar y Stryd Fawr.  Byddwch yn dod o hyd i blanhigion, cynnyrch gardd, bara, ffrwythau a llysiau, cyflenwadau anifeiliaid anwes, esgidiau, dillad babis, carpedi, cig a gemwaith.  Ac mae ‘na sêl cist car hynod boblogaidd bob wythnos yn ystod yr haf.

https://www.denbighshire.gov.uk/en/visitor/places-to-visit/markets/Rhyl-market.aspx

Mae canolfan siopa’r Rhyl yn wastad, ar gyfer cerddwyr a defnyddwyr cadair olwyn gyda’r holl enwau brand mawr y byddech yn eu disgwyl.  Ac wrth i chi wneud defnydd da o’ch cerdyn credyd gyda dewis o siopau stryd fawr neu ein siopau annibynnol, bydd ein cerddorion stryd rheolaidd, cerddwyr stiltiau ac artistiaid balŵn yn eich diddanu.

Hefyd, mae yna ychydig o fwrlwm yng Nghanolfan Siopa’r Rhosyn Gwyn. Gallwch brynu persawr, newid eich ffôn, dewis esgidiau, bwyta bwyd cyflawn, gwisgo eich plant neu brynu pâr newydd o sbectols haul dylunydd.  I gyd o dan un to.  Mae ganddynt hyd yn oed gaffi lle gallwch gael eich gwynt atoch.  www.whiterosecentre.com

Dyma ragflas yn unig o’r siopau bwtîc sydd yn Y Rhyl ond gwnewch yn siŵr eich bod yn cerdded o gwmpas y strydoedd oddi ar y Stryd Fawr ar gyfer profiad unigryw o’r hyn y gall siopa yn Y Rhyl ei gynnig:

Shabby Chic Shed
Math: Bwtîc
Cyfeiriad: 63 Ffordd Wellington, LL18 1BD
http://myvintagegirls.wix.com/shabbychicshed#

Forget Me Not
Math: Bwtîc
Cyfeiriad: 19 Stryd Cinmel, LL18 1AH
https://www.facebook.com/forgetmenotofrhyl

Make a Bear a Baby Boutique
Math: Bwtîc
Cyfeiriad: 98 Ffordd Cefndy, LL18 2HB
https://www.facebook.com/pages/Make-a-Bear-Baby-Boutique/181209638589157

Marchnad Gymunedol y Rhyl
Math: Marchnad
Cyfeiriad: Y Stryd Fawr, Y Rhyl, LL18 1ET
http://www.rhylcommunitymarket.co.uk/home-welsh.html

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr