What are you looking for?

I godi awydd bwyd arnoch, arlwyo at ‘chwaeth’ pawb

Ansawdd seren

Ansawdd gyffredinol rhwng gweddol a da, dodrefn a gosodiadau i gyd mewn cyflwr da ac yn cynnig glendid o safon dda.

Ansawdd gyffredinol dda yn y rhan fwyaf o agweddau’r eiddo. Safon dda o lendid a chynnal a chadw.

Ansawdd gyffredinol dda iawn, gyda safonau glendid da iawn. Digon o le a dodrefn a gosodiadau o ansawdd da.

Lefel ansawdd gyffredinol ardderchog gyda mwy o sylw i fanylder. Safonau uchel o lendid. Cynllun yr eiddo yn fwy tebygol o fod wedi’i ddylunio gyda chysur gwesteion mewn golwg.

Lefel o ansawdd eithriadol yn gyffredinol, gyda'r safonau uchaf gan gynnwys glendid, cynnal a chadw, ystod o offer a gofal gwesteion. Sylw rhagorol i fanylder gyda llawer o gyffyrddiadau personol.

I godi awydd bwyd arnoch, arlwyo at ‘chwaeth’ pawb Mae gan Y Rhyl amrywiaeth eang o fwytai ar gyfer bwyta allan. Gellir dod o hyd i’r holl siopau bwyd cyflym arferol ac mae yna bopeth o gaffis bychain i fwytai gwestai a bwyd tafarn sydd wedi ennill sawl gwobr gyda chynnyrch lleol ffres. Allwch chi ddim dod i lan y môr heb gael pysgod a sglodion o leiaf unwaith.  Rhowch gynnig ar rai o’r pysgod a sglodion glan môr gorau, Cregyn Gleision enwog Conwy neu Gig Eidion Du Cymreig a fagwyd yn lleol ac wrth gwrs ein cig oen blasus, gallwn sicrhau na fyddwch yn llwgu!  Ond am rywbeth ychydig yn fwy anturus, rhowch gynnig ar blât o wystrys ar lan môr y Rhyl – diferyn o saws Tabasco ac i lawr a fo.  Mae ein bwyd yn amrywio o fwyd tafarn gonest da i fwyd Indiaidd, Tsieineaidd, Eidalaidd ac, wrth gwrs, Cymreig. Rhagflas yn unig yw hyn o beth sydd ar gael yn Y Rhyl.  Am restr lawn gan gynnwys siopau pryd parod a thafarndai (a’r ardal gyfagos) cysylltwch â’r Ganolfan Groeso Food Standards Agency.

Os yw'n fwyd tafarn Indiaidd, Eidaleg neu rai ohonynt, rydym wedi cael ei gynnwys.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr