What are you looking for?

Ond wedi dweud hynny, mae gan Lanelwy gadeirlan hynafol leiaf Prydain

Mae Llanelwy bob amser wedi ystyried ei hun fel dinas. Ond ni wnaeth gweddill y byd gydnabod hynny nes i’r Frenhines roi anrhydedd dinesig i’r dref yn ystod ei Jiwbilî Diemwnt. Ddim yn ddrwg am le gyda phoblogaeth o 3,400. Ond wedi dweud hynny, mae gan Lanelwy gadeirlan hynafol leiaf Prydain – dim ond 182 troedfedd o hyd a 68 troedfedd o led. Bron i 500 o flynyddoedd yn ôl, fe chwaraeodd rôl hanfodol wrth gyfieithu’r Beibl Cymraeg cyntaf. Heddiw mae’n croesawu cerddorion clasurol gorau’r byd i Ŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru.
stasaph.co.uk
2013.nwimf.com

Dim ond ychydig filltiroedd o’r ddinas tuag at Ddinbych, mae’r profiad siopa unigryw yn y Tweedmill lle gallwch ddewis o fwy na 70,000 o ddillad brand i ferched, dynion a phlant, dodrefn, nwyddau i’r cartref, siop goginio, esgidiau a chaffi.
visit.tweedmill.co.uk

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr