What are you looking for?

Roedd Brenin Edward I yn ddyn â syniadau mawr. Adeiladodd Gastell Rhuddlan yn 1277

Mae tref hynafol Rhuddlan sydd ar lan yr Afon Clwyd yn fwyaf adnabyddus mae’n debyg am adfeilion ei chaer ganoloesol gadarn.

Roedd  Edward I yn ŵr â syniadau mawr.  Adeiladodd Gastell Rhuddlan yn 1277. Penderfynodd ddargyfeirio Afon Clwyd am ddwy filltir fel bod modd defnyddio llongau cyflenwi ar yr afon. Trefnodd i 70 o lafurwyr o Fignen Swydd Lincoln i wneud hynny ar ei ran.  Ar ôl gorffen y gwaith, defnyddiodd Rhuddlan fel ei safle i wneud ymosodiad penderfynol ar Gymru.  Dros 800 o flynyddoedd yn ddiweddarach, mae pobl yn dal i deithio o bob cwr o’r byd i weld y castell a oedd yn werth symud afon ar ei gyfer.

cadw.wales.gov.uk/daysout/rhuddlancastle/?lang=en

Gerllaw, os ydych yn ddistaw, ddistaw bach mae siawns y cewch gipolwg o lygoden y dŵr yng Ngwarchodfa Natur Rhuddlan.   Neu efallai glas y dorlan, neu hyd yn oed ar ddiwrnod da iawn fe welwch ddyfrgi.  Rydym yn gwybod eu bod nhw’n cuddio yno’n rhywle.  Ar y llaw arall, efallai bod y golygfeydd anhygoel o Gastell Rhuddlan yn fwy na digon i’ch cadw’n hapus wrth i chi edrych allan ar 11 erw o lynoedd, coetir a dôl o flodau gwyllt.

conwy.gov.uk/sectionextra.asp?cat=489&Language=2

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr