What are you looking for?

(English) The village of Dyserth lies below the slopes of Moel Hiradug – designated an Area of Outstanding Naturla Beauty since 1985

Mae pentref Dyserth wedi’i leoli islaw llethrau Moel Hiradug sy’n ardal wedi’i ddynodi fel Ardal o Harddwch Eithriadol Naturiol ers 1985. Mae’r ardaloedd o flodau gwyllt yn lloches i rywogaethau prin fel fioledau a thegeirianau gwyn gyda’r boncath yn hofran yn yr awyr uwchben, ac os ydych yn lwcus  fe allech weld yr hebog tramor hefyd.  Mae’r pentref yn enwog am ei raeadr ysblennydd sy’n troelli saith deg troedfedd o Afon Ffyddion dros glogwyn calchfaen ar lethrau Moel Hiraddug yng nghanol y pentref ger yr eglwys.  Mae siop a chaffi’r rhaeadr ar agor rhwng mis Mawrth a mis Hydref.  Mae pentref Dyserth yn llawn hanes sy’n deillio o Oes yr Haearn hyd at y Chwyldro Diwydiannol; ac mae’r pentref hyd yn oed yn cael ei grybwyll yn Llyfr Dydd y Farn.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr