What are you looking for?

Mae Neuadd Bodrhyddan ger Rhuddlan, tŷ gwledig o’r 17eg ganrif gydag ychwanegiadau Fictoraidd, yn gartref i Arglwydd Langford a’i deulu

Mae Neuadd Bodrhyddan ger Rhuddlan, tŷ gwledig o’r 17eg ganrif gydag ychwanegiadau Fictoraidd, yn gartref i Arglwydd Langford a’i deulu. Heb sôn am fymi 3,000-mlwydd-oed. Mae’r gerddi yn cynnwys parterre ffurfiol a “Pleasance” a adferwyd yn ddiweddar gyda thŷ haf a phyllau. Mae ar agor ar brynhawn dydd Mawrth a dydd Iau o fis Mehefin i fis Medi.
bodrhyddan.co.uk/

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr