What are you looking for?

Fel efallai yr ydych wedi sylweddoli erbyn hyn, mae digon i’w wneud yn y Rhyl. Ond os ydych chi awydd diwrnod i ffwrdd oddi wrth y traeth, mae gan gefn gwlad Sir Ddinbych ddigon i’w gynnig.

Nid yw’n syndod bod tref glan môr brysur y Rhyl mor boblogaidd efo ymwelwyr gyda’i holl atyniadau a’i digwyddiadau cyffrous, ond mae hyd yn oed mwy i’w ddarganfod ymhellach i ffwrdd.    Mae’r Rhyl yn ganolfan ardderchog ar gyfer crwydro arfordir a chefn gwlad Sir Ddinbych.  Os ydych eisiau amser mwy hamddenol yn archwilio’r dreftadaeth a’r ardal naturiol a hardd gyfagos beth am ymweld â Phrestatyn, Bodelwyddan, Rhuddlan neu Dyserth.

Dyma rai awgrymiadau ynglŷn â threulio diwrnod yn yr ardal.  Ac nid oes rhaid i chi fynd â’r car hyd yn oed.  Mae modd cyrraedd pob cyrchfan yn ddi-lol trwy rwydwaith o lwybrau cerdded a llwybrau beicio, gan gynnwys Llwybr Beicio Cenedlaethol 84 a Llwybr Prestatyn-Dyserth.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr