What are you looking for?

Byddwch yn barod i gael eich syfrdanu – bydd ein gweithgareddau yn eich socian yn ein parciau dŵr, yn padlo trwy olygfeydd syfrdanol neu’n mwynhau ychydig o ddiwylliant

Byddwch yn barod i gael eich syfrdanu – bydd ein gweithgareddau yn eich socian yn ein parciau dŵr, yn padlo trwy olygfeydd syfrdanol neu’n mwynhau ychydig o ddiwylliant

Mae’r Rhyl yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer mwynhau rhai o’r golygfeydd prydferthaf a chael blas ar rai o’r gweithgareddau gorau sydd ar gael.

Yn y Rhyl, gallwch fynd am dro ar hyd y promenâd neu fynd am reid ar ein mulod traeth traddodiadol. Os ydych yn teimlo llawn egni gallwch fentro ar eich beic a blasu rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 ar Bromenâd y Rhyl. Tra yno, gallwch ymweld â’r Parc Drifft lle mae pum parth gwahanol i’w archwilio, ymweld â’r casino neu fynd i fowlio 10. Paratowch eich hun i gael braw yn y Terror Tombs neu fynd draw i’r Gerddi Botanegol, gwerddon o dawelwch gyda gerddi, cyrtiau tenis a lawnt fowlio. Gellir diddanu plant bach yn y Cae Chwarae Plant.

Mae Pwll Brickfields yn llyn dŵr croyw tawel gyda gwellt a choetir o’i amgylch lle gallwch fwynhau’r llwybr cerfluniau, pysgota, neu wylio adar. Gellir gweld rasio harnais sy’n cael eu darlledu ar y teledu yng Nghae Rasio Tir Prince a gallwch wylio’r pêl-droed ar gae cynghrair y Rhyl. O hwylio, nofio a thenis i bowlio, golff a dawnsio, mae llawer o weithgareddau i blesio’r teulu cyfan.

Wnawn ni ddim dweud celwydd wrthoch. Efallai y bydd yn glawio tra byddwch yma. Wedi’r cyfan, mae unrhyw beth yn bosibl. Mewn rhai llefydd gallai hynny olygu eistedd yn ddigalon yn eich car neu frysio yn ôl i’ch llety. Ddim yma. Yn y Rhyl mae rhai pobl yn edrych ymlaen at ychydig o dywydd drwg. Oce, efallai ein bod yn lliwio pethau ychydig. Ond mae cawod sy’n pasio yn rhoi’r esgus perffaith i grafu’r tywod oddi ar eich traed ac archwilio ein hatyniadau dan do.

Mae llawer o’n golygfeydd mwyaf cyffrous a reidiau gwefreiddiol ond i’w gweld y tu mewn. Felly peidiwch â bod ofn dod ar ddyddiau heulog, hefyd. Fel arall, o ystyried ein hinsawdd newidiol, efallai y byddwch yn colli allan ar yr holl hwyl.

Waeth i ni fod yn onest, mae plant yn hoffi cael eu dychryn. Dyma lle daw’r Terror Tombs i mewn Yn rhan o’r Palace Fun Centre, maent yn addo “braw ar eich bywyd” i’r rhai ifanc diniwed. Ac ni fyddem yn argymell Geronimo’s Revenge yn y maes chwarae antur i rai sydd ychydig yn nerfus chwaith. Yn 25 troedfedd, dyma’r llithren fertigol fwyaf a chyflymaf yn y rhanbarth.
http://www.palacefuncentre.co.uk/

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr