What are you looking for?

Mae Glan Morfa yn llwybr ar gyfer pob gallu sy’n dilyn glannau aber Afon Clwyd. Ar lanw isel, mae’r safle yn hafan i fywyd gwyllt, gyda nifer helaeth o adar yn gwledda ar y fflatiau llaid mewn arddangosfa brysur o ran golwg a sain.

Mae Glan Morfa yn llwybr ar gyfer pob gallu sy’n dilyn glannau aber Afon Clwyd. Ar lanw isel, mae’r safle yn hafan i fywyd gwyllt, gyda nifer helaeth o adar yn gwledda ar y fflatiau llaid mewn arddangosfa brysur o ran golwg a sain.

Mae’r llwybr llydan yn mynd â chi drwy’r coetir ifanc cyn torri’n ôl at yr aber. Mae gwaith ddfywio diweddar yn yr ardal hon wedi troi hen safle sbwriel yn ofod agored, ac yn ardal wych i wylio adar, i gerdded neu yn syml iawn i fwynhau’r golygfeydd.

Gwyliwch allan am adar hirgoes fel  rhostog coch a’r adar pigddu yn yr hydref, adar y gaeaf fel y cornicyll,  y pibydd coesgoch, pibydd y mawn, pibydd y tywod, yr hwyaden frongoch a’r chwiwell , a’r adar sydd i’w gweld trwy gydol y flwyddyn fel Glas y Dorlan, pioden y môr, gylfinir, alarch mud a hwyaden yr eithin.

denbighshirecountryside.org.uk/glan-morfa/

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr