What are you looking for?

Mae Pwll Brickfields yn lyn dŵr croyw tawel gyda glaswelltir a choetir o’i gwmpas lle gellir mwynhau’r llwybr cerfluniau, pysgota, neu wylio adar.

Mae Pwll Brickfields yn lyn dŵr croyw tawel gyda glaswelltir a choetir o’i gwmpas lle gellir mwynhau’r llwybr cerfluniau, pysgota, neu wylio adar.  Cynhelir rasys ceffylau ar harnais a ddarlledir ar y teledu yn Cae Ras Tir Prince a gallwch wylio tîm pêl-droed y Rhyl yn chwarae adref. O hwylio, nofio a  chwarae tenis i fowlio, golff a dawnsio; mae llawer o weithgareddau i fodloni’r holl deulu.

conwy.gov.uk/sectionextra.asp?cat=489&Language=2

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr