What are you looking for?

Rhag ofn eich bod yn pendroni, roedd Trwyn Horton yn arfer bod yn perthyn i ddyn o’r enw Horton. Ac mae’n gwthio allan ychydig fel trwyn. Felly dyna pam rydym yn ei alw’n Drwyn Horton.

Ardaloedd mawr ac agored, awyr iach glân, milltiroedd o lwybrau a digon o lefydd i feicio a gyrru oddi ar y ffordd  sy’n gwneud Bryniau Clwyd yn un o’r mannau gorau ym Mhrydain i’w archwilio ar droed.  Mae’r rhes o fryniau yn rhedeg i’r de o Brestatyn i Fwlch Nant y Garth.   Am ragor o fanylion, cliciwch yma.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr