What are you looking for?

Fel pe na bai’r cyfle i ddod wyneb yn wyneb â siarcod yn unig dwnnel tanddwr y gellir cerdded trwyddo yng Ngogledd Cymru yn ddigon.

Fel pe na bai’r cyfle i ddod wyneb yn wyneb â siarcod yn unig dwnnel tanddwr y gellir cerdded trwyddo yng Ngogledd Cymru yn ddigon. Mae Ogof y Morloi “gwlyb a gwyllt” y SeaQuarium yn theatr forol a gynlluniwyd yn arbennig lle mae’r perfformwyr naturiol hyn yn dangos eu hunain gan gerdded ar eu hesgyll blaen, campau cydbwyso, neidio trwy rwystrau – a llawer o sblasio yn eu pwll 33,000 galwyn.
http://www.seaquarium.co.uk/rhyl-index.php

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr