What are you looking for?

Yn Amgueddfa Y Rhyl, gallwch fynd am dro i lawr pier Edwardaidd dychmygol, taro golwg ar giosgau a darganfod mwy am y personoliaethau a luniodd y Rhyl a’r ardal gyfagos

Yn Amgueddfa Y Rhyl, gallwch fynd am dro i lawr pier Edwardaidd dychmygol, taro golwg ar giosgau a darganfod mwy am y personoliaethau a luniodd y Rhyl a’r ardal gyfagos – o ymdrochwyr Rhufeinig i arloeswyr y sinema gynnar. Gorau oll, mae’n rhad ac am ddim. https://www.denbighshire.gov.uk/en/visitor/places-to-visit/museums-and-historic-houses/rhyl-museum.aspx

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr