What are you looking for?

Am ffordd i gau’r bwlch… agorwyd y bont siglog newydd eiconig yn Harbwr y Rhyl yn hydref 2013.

Am ffordd i gau’r bwlch… agorwyd y bont siglog newydd eiconig yn Harbwr y Rhyl yn hydref 2013.

Mae ei dau wely deciau 32 metr yn rhychwantu Afon Clwyd – nes bo cwch angen hwylio heibio. Maent yn codi i’r awyr fel pe bai trwy hud. Neu yn fwy cywir, diolch i bedwar winshis cebl y tu mewn i’r twr canolog.

Mae’n flodyn mawr metel yn agor a chau. Mae’n sioe o beirianneg a fydd yn denu miloedd o ymwelwyr bob blwyddyn. Ac yn bwysicach fyth ar gyfer beicwyr a cherddwyr brwd, dyma’r ddolen goll sy’n cysylltu dau sector di-draffig o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5. Nawr gallwch reidio 15 milltir oddi ar y ffordd o draeth Barkby ym Mhrestatyn, yr holl ffordd drwy’r Rhyl ac i Sir Conwy gerllaw. Cadwch lygad am gerddwyr ar eich ffordd dros y bont gan fod y bont hefyd cario Llwybr Arfordir Cymru.

Ar yr ochr arall, o haf 2014, fe welwch sgwâr cyhoeddus newydd, adeilad cei sy’n cynnwys caffi ac arddangosfa a chyfleusterau llawer gwell ar gyfer morwyr.

Oherwydd bod y Rhyl yn dal i fod yn harbwr gwaith, bydd y cei estynedig, llithrfa newydd a’r iard gychod yn ei gadw’n fwrlwm o fywyd a chreu canolbwynt ar gyfer y twyni a’r traethau cyfagos.

Heb os byddwch am ddod oddi ar eich beic a stopio i orffwys ac amsugno’r awyrgylch. Efallai y cewch eich temtio hyd yn oed i fynd ar drip pysgota mecryll, lledod, chwyrnwr, draenog y môr, morlas neu benfras. Wedi’r cyfan, gallwch bob amser eu cario nhw adref. https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/community-and-living/regeneration/rhyl-harbour.aspx

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr