What are you looking for?

Mae Llyn Morol y Rhyl, sy’n ymuno i’r môr trwy lifddor sengl, mor fawr mae ganddo ei ynys ei hun yn y canol.

Mae Llyn Morol y Rhyl, sy’n ymuno i’r môr trwy lifddor sengl, mor fawr mae ganddo ei ynys ei hun yn y canol. Felly, mae’n berffaith ar gyfer chwaraeon dŵr. Mae sesiynau blasu drwy gydol mis Awst mewn popeth o hwylio a chanŵio i glînfyrddio, sgïo dŵr a thonfyrddio. Ffoniwch y Ganolfan Groeso am fanylion pellach.

A thra byddwch chi’n cael hwyl ar y dŵr, gall eich plant ddilyn y llwybr amgylcheddol o amgylch y llyn – a chlywed yr hysbysfyrddau rhyngweithiol yn gwneud synau bywyd gwyllt. Neu gallent roi cynnig ar y llecyn chwarae newydd. Codwch law arnynt os gallwch aros ar eich traed ddigon hir.
denbighshire.gov.uk/en/resident/leisure/beaches-and-lakes/marine-lake.aspx
denbighshireleisure.co.uk/watersports.html

Mae Rheilffordd Fach y Rhyl, y cyswllt stêm bach hynaf ym Mhrydain wedi bod yn mynd â theuluoedd ar dripiau o amgylch y Llyn Morol ers 1911. Dathlodd ei ganmlwyddiant trwy adeiladu Gorsaf Ganolog newydd gyda’i amgueddfa ei hun – lle gallwch eistedd yn sedd Bili yr injan, tynnu liferi signal a chanu clychau. Ar gyfer plant o bob oed.
rhylminiaturerailway.co.uk/

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr