What are you looking for?

Haul, Môr, Syrffio a Llithrenni! Hwyl i’r teulu i gyd ym mhob tywydd.

Mae’r Rhyl yn cynnig y lleoliad perffaith ar gyfer mwynhau rhai o’r golygfeydd prydferthaf a chael blas ar rai o’r gweithgareddau gorau sydd ar gael.

Yn y Rhyl, gallwch fynd am dro ar hyd y promenâd neu fynd am reid ar ein mulod traeth traddodiadol. Os ydych yn teimlo llawn egni gallwch fentro ar eich beic a blasu rhan o Lwybr Beicio Cenedlaethol 5 ar Bromenâd y Rhyl. Tra yno, gallwch ymweld â’r Parc Drifft lle mae pum parth gwahanol i’w archwilio, ymweld â’r casino neu fynd i fowlio 10. Paratowch eich hun i gael braw yn y Terror Tombs neu fynd draw i’r Gerddi Botanegol, gwerddon o dawelwch gyda gerddi, cyrtiau tenis a lawnt fowlio. Gellir diddanu plant bach yn y Cae Chwarae Plant.

Mae Pwll Brickfields yn llyn dŵr croyw tawel gyda gwellt a choetir o’i amgylch lle gallwch fwynhau’r llwybr cerfluniau, pysgota, neu wylio adar. Gellir gweld rasio harnais sy’n cael eu darlledu ar y teledu yng Nghae Rasio Tir Prince a gallwch wylio’r pêl-droed ar gae cynghrair y Rhyl. O hwylio, nofio a thenis i bowlio, golff a dawnsio, mae llawer o weithgareddau i blesio’r teulu cyfan.
denbighshirecountryside.org.uk/brickfield-pond/

Mae’r Gwasanaethau Cefn Gwlad yn cynnig nifer o weithgareddau yn ystod y flwyddyn yn ardal y Rhyl. Gweler y daflen ‘O Amgylch Sir Ddinbych’ sydd ar gael yn y Ganolfan Groeso am syniadau am bethau i’w gwneud. denbighshirecountryside.org.uk/news-and-events/

Ychydig ymhellach i ffwrdd mae gweithgareddau fel cerdded drwy’r gerddi yng Nghastell Bodelwyddan neu efallai byddai’r plant yn hoffi’r ‘profiad’ yng Ngharchar Rhuthun. Gellir mwynhau gweithgareddau awyr agored ym Mharc Gwledig Loggerheads ger Yr Wyddgrug gyda golygfeydd a theithiau cerdded ar gyfer bob gallu.
denbighshire.gov.uk/en/visitor/places-to-visit/museums-and-historic-houses/ruthin-gaol.aspx
bodelwyddan-castle.co.uk
visitclwydianrange.co.uk/menu/about-the-area/item/loggerheads-country-park/

Wrth eu bodd i archwilio atyniadau Rhyl

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr