What are you looking for?

Y Rhyl, ar arfordir Gogledd Cymru gyda milltiroedd o draethau tywodlyd gwych a lle mae gwyliau glan môr traddodiadol yn cael gwedd newydd fodern.

Gyda mwy o haul na’r cyfartaledd cenedlaethol, mae’r croeso yma mor gynnes â’r tywydd ac mae gennych lawer o bethau i’w gwneud ar ddiwrnodau sych a gwlyb. Mae Rhyl o fewn dwy awr i Orllewin Canolbarth Lloegr, a hanner hynny o Lannau Merswy. Mae’r Rhyl yn ganolbwynt o weithgarwch, gyda digwyddiadau ac atyniadau sy’n cadw’r teulu wedi’u difyrru drwy’r dydd a’r nos hefyd. Gyda golygfeydd godidog ac amrywiaeth o weithgareddau sy’n manteisio ar yr holl ryfeddodau naturiol a hanesyddol gerllaw. Lle bynnag y dewiswch aros, bydd gan y Rhyl fwy na digon o bethau i chi eu gwneud.

Here’s what to do at Rhyl

Dyma beth i'w wneud yn y Rhyl

Atyniadau

Yr ardal leol

Diwrnod Allan i’r Teulu

Cefn Gwlad

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr