What are you looking for?

Mae cael cymeradwyaeth sefyll yn Theatr y Pafiliwn yn gwneud dipyn o sŵn. Mae hynny oherwydd bod tŷ llawn yn golygu bod 1,030 o bobl ar eu traed. Yn ogystal â chi.

Mae cael cymeradwyaeth sefyll yn Theatr y Pafiliwn yn gwneud dipyn o sŵn.  Mae hynny oherwydd bod tŷ llawn yn golygu bod 1,030 o bobl ar eu traed.  Yn ogystal â chi.

Mae’r Pafiliwn yn credu bod y celfyddydau ar gyfer pawb.  Felly, mae cerddorion clasurol byd-enwog megis Katherine Jenkins neu Bryn Terfel yn sefyll ochr yn ochr â grwpiau dawns a theatr cymunedol.

Gallwch weld popeth o gyngherddau cerddorfaol a sioeau cerdd y West End i artistiaid pop, bale a chomediwyr.  Yn 2014 mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys Only Men Aloud, Chris Packham, Richard ac Adam, Wizard of Oz a The Sooty Show.  Felly, gallai pethau fynd yn swnllyd iawn.

http://www.rhylpavilion.co.uk/

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr