What are you looking for?

Noson fawr ar y sgrin fawr, swper rhamantus, machlud dramatig – noson wych i bawb

Pan fydd yr haul yn machlud, mae’r hwyl yn parhau ar gyfer ein hymwelwyr yn y Rhyl. Mae’r adnewyddiad diweddar yn Sinema Amlsgrin y Vue yn cynnig ystod eang o ffilmiau ac adloniant i’r teulu i gyd.

Efallai y byddai’n well gennych y wefr o wylio rhywbeth byw, felly beth am gael noson allan yn Theatr y Pafiliwn, Y Rhyl, sy’n cynnig ystod o berfformiadau o’r radd flaenaf a’r gorau o fyd adloniant a diwylliant.

Mae yna amrywiaeth o dafarnau a bariau y gallwch ymweld â hwy, llawer ohonynt â chyfleusterau i blant fel y gallwch ymlacio tra byddant yn cael eu cadw’n brysur ac ar ôl i’r plant noswylio, mae’n amser i roi cynnig ar y dewis o glybiau nos a disgos sydd gan y ddwy gyrchfan hyn i’w cynnig.

Mae’n hawdd archebu tocynnau o flaen llaw, cysylltwch â’r Ganolfan Groeso i gael cyngor ar bopeth o gynllunio’ch taith i archebu eich llety.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr