What are you looking for?

Mae’r Arena Ddigwyddiadau awyr agored ar bromenâd y Rhyl yn grwn ac yn fawr iawn, iawn

Mae’r Arena Ddigwyddiadau awyr agored ar bromenâd y Rhyl yn grwn ac yn fawr iawn, iawn.  Wyth deg metr mewn diamedr, i fod yn fanwl gywir.  Sy’n golygu y gall ffitio 8,000 o bobl ar gyfer cyngherddau haf, sioeau teithiol radio a theledu.  Ac mae’n le gwych i wylio Sioe Awyr y Rhyl. http://www.eventsnorthwales.co.uk/coastal

Featured Event

Digwyddiad Sylw

26 Gorffennaf

Gwyl Traeth

mwy

Latest events going on in & around Rhyl

Digwyddiadau diweddaraf sy'n digwydd yn ac o amgylch y Rhyl

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr