What are you looking for?

Mae bob amser rhywbeth cyffrous yn digwydd yn ardal y Rhyl. Dilynwch y torfeydd. Rydych yn debygol o ganfod eich hun mewn carnifal, cyngerdd awyr agored, sioe awyr neu hyd yn oed bicnic tedi bêrs.

Mae bob amser rhywbeth cyffrous yn digwydd yn ardal y Rhyl.  Dilynwch y torfeydd.  Rydych yn debygol o ganfod eich hun mewn carnifal, cyngerdd awyr agored, sioe awyr neu hyd yn oed bicnic tedi bêrs.

Ac eleni rydym yn croesawu rhan o’r llwybr ar gyfer Ras Gyfnewid Baton y Frenhines.  Gan lanio yng Nghymru ym Maes Awyr Caerdydd ddydd Sadwrn 24 Mai, 2014, bydd y baton yn teithio ar draws y wlad, gan ymgysylltu â chymunedau a magu cefnogaeth ar gyfer athletwyr o Gymru sy’n teithio i Glasgow ddau fis yn ddiweddarach, gan gyrraedd ei chyrchfan derfynol yn Llandegla ddydd Gwener 30 Mai.

Bydd y Ras Gyfnewid yn ymweld â’r Rhyl, Moel Famau a Rhuthun cyn gwneud ei ffordd i’r safle Antur Oneplanet yn Llandegla, y stop olaf yn Sir Ddinbych.

Bydd llu o weithgareddau yn cael eu trefnu yn Sir Ddinbych i nodi’r achlysur arbennig.
http://teamwales.co.uk/
http://www.glasgow2014.com/queens-baton-relay

Mae Rhyl yn gartref i’r sioeau, paredau, gwyliau a chystadlaethau gorau. Am restr gyflawn o’r hyn sy’n digwydd a phryd, cysylltwch â’n Canolfan Groeso am fanylion pellach ar 01745 344515/355068 neu e-bostiwch rhyl.tic@denbighshire.gov.uk

Dolenni cyswllt y gellir eu lawrlwytho i:
Beth sy’ ‘Mlaen yn Sir Ddinbych – PDF
http://www.northeastwales.co.uk/whats-on.aspx

Here’s what to do at Rhyl

Dyma beth i'w wneud yn y Rhyl

Calendr Digwyddiadau

Sinema Vue

Canllaw Theatr

Bywyd nos

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr