What are you looking for?

(English) We love walking and we love walkers. And needless to say we’ve got plenty of walks to keep them busy. From family-friendly strolls to the epic Wales Coast Path.

Rydym wrth ein bodd yn cerdded ac wrth ein bodd â cherddwyr. Ac nid oes angen dweud bod gennym ddigon o deithiau cerdded i’w cadw’n brysur. O droeon teulu-gyfeillgar i Lwybr epig Arfordir Cymru.

Roedd Mai 5, 2012 yn ddiwrnod mawr iawn i gerddwyr. Agoriad swyddogol llwybr pwrpasol cyntaf y Byd o amgylch arfordir cyfan un wlad. A’r wlad honno oedd Cymru. Mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg am 870 milltir anhygoel o Gas-gwent yn y De i Queensferry yn y gogledd. Ac mae’n pasio reit trwy’r Rhyl.

Yn wir, mae’n mynd â chi ar lwybr gwastad, di-draffig dros y bont harbwr newydd, Pont Y Ddraig, i lawr y promenâd ac wrth ymyl y milltiroedd o dywod euraidd. Felly gallech gael tamaid i’w fwyta a chrwydro drosodd i ochr arall y Rhyl a dathlu gyda hufen iâ.

Ac os ydych wir yn mwynhau eich hun, gallwch ddal ati. Os ydych yn cerdded draw i Brestatyn, mae Llwybr Arfordir Cymru yn ymuno â Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa i fynd o amgylch Cymru gyfan. Rŵan dyna ydi taith gerdded gylchol, pob 1,030 milltir ohono. Welwn ni chi mewn mis neu ddau.
http://www.walescoastpath.gov.uk/about_the_path.aspx
http://www.nationaltrail.co.uk/offas-dyke-path

Ymhellach i ffwrdd

Mae Ffordd Prestatyn-Dyserth yn goridor bywyd gwyllt 4 milltir o hyd. Mae’r llinell reilffordd segur hon wedi dychwelyd at natur ac mae ei lwybr gwastad yn berffaith ar gyfer cadeiriau olwyn a bygis. Peidiwch â cholli’r enwog Rhaeadr Dyserth; mae’n rhaeadru 70 troedfedd o Afon Ffyddion yng nghanol y pentref ger yr eglwys. Prestatyn hefyd yw cychwyn neu ddiwedd Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa, taith sy’n mynd â chi i fyny drwy’r llethrau calchfaen uwchben y dref ac i un o dirweddau harddaf Prydain: Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy. Mae’n un o ddim ond pump AHNE yng Nghymru gyfan, yn ymestyn dros bron i 400 cilomedr sgwâr o olygfeydd ysblennydd a golygfeydd syfrdanol.
http://www.clwydianrangeanddeevalleyaonb.org.uk/

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr