What are you looking for?

Mae’n hawdd defnyddio’r barcud yma, dewis amseroedd cywir y llanw yw’r gyfrinach er mwyn i chi fwynhau’r lagwnau gwastad sy’n ffurfio rhwng y bariau tywod

Mae chwaraeon tir a dŵr â phŵer barcud yn hawdd i’w dysgu ond eto’n gallu darparu her i hyd yn oed y bobl sydd fwyaf uchelgeisiol.

Mae  Barcudfyrddio Pro yn cynnig hyfforddiant unigol neu grŵp ym mhob agwedd ar badlo a gweithgareddau â phŵer barcud. O reolaeth bwrdd sylfaenol a hedfan â phŵer barcud i farcudfyrddio  i ddechreuwyr a thriciau.

Drwy gydol y flwyddyn, mae digwyddiadau yn cael eu trefnu ar gyfer pob gallu gyda’r Tŷ Clwb Barcudfyrddio Pro, dim ond 20 metr o’r traeth, gan ddarparu canolbwynt; maes parcio diogel, cyfleusterau newid, toiledau, chwe chawod boeth, BBQ ar y traeth, loceri diogel, taflunydd ar gyfer gwylio cynnydd, a phwll plymio dŵr ffres ar gyfer glanhau offer.

Wedi’i leoli yng nghanol tref y Rhyl yng Ngogledd Cymru, drws nesaf i’r ganolfan achub RNLI, mae’n lleoliad perffaith i fyrddio. Mae’n hawdd defnyddio’r barcud yma, dewis amseroedd cywir y llanw yw’r gyfrinach er mwyn i chi fwynhau’r lagwnau gwastad sy’n ffurfio rhwng y bariau tywod.

http://www.prokitesurfing.co.uk/

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr