What are you looking for?

(English) Sailing, canoeing, water skiing, wakeboarding, knee boarding and for those of you that are daring enough; barefooting. These are just some of the activities you can take part in at Marine Lake, the only salt water lake in North Wales.

Hwylio, canŵio, sgïo dŵr, tonfyrddio, glinfyrddio ac ar gyfer y rhai ohonoch sy’n ddigon mentrus; sgïo dŵr yn droednoeth. Dyma rai o’r gweithgareddau y gallwch gymryd rhan ynddynt yn y Llyn Morol, yr unig lyn dŵr halen yng Ngogledd Cymru.
Mae’r Llyn Morol yn 12 hectar o ran maint, ac mae’n gronfa dŵr heli gwneud ger aber Afon Clwyd. Fe’i hagorwyd yn swyddogol yn 1895, ac mae bellach yn cael ei reoli gan Gyngor Sir Ddinbych ac fe’i defnyddir ar gyfer ystod o chwaraeon dŵr a gweithgareddau hamdden.

Os ydych chi erioed wedi meddwl sut yr ydym yn llenwi’r Llyn Morol, mae’n cysylltu â’r môr drwy lifddor yn y gornel ogledd-orllewinol ac yn cymryd dŵr o’r harbwr mewn llanw uchel penodol. Yng nghanol y llyn mae ynys, mae’r ynys wedi ei nodi fel safle clwydo arwyddocaol ar gyfer adar gwyllt.

Ar gyfer y rhai nad ydynt yn hoffi gwlychu, ewch am dro o amgylch y Llyn gan ddilyn ein Llwybr Amgylcheddol newydd, gweld rhai o’r bywyd gwyllt, neu ewch ar daith ar y Rheilffordd Fach, yr hynaf yn y DU ac a weithredir gan RhylSteam Preservation Trust. Mae’r rheilffordd wedi bod yn rhedeg yma ers 1911.
http://www.denbighshireleisure.co.uk/watersports.html
http://www.ccgc.gov.uk/enjoying-the-country/getting-out-there/access-to-rivers-lakes-canals/lakes-and-reservoirs/marine-lake-rhyl.aspx

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr