What are you looking for?

Mae taith ar hyd y prom bob amser yn bleser. Ond mae Parc Drifft Ymddiriedolaeth Ddinesig y Rhyl yn mynd â hyn i lefel hollol newydd. Wedi’i gynllunio i wneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog ar draws y traeth ac yn cael ei warchod gan dyrrau tal 14-metr wedi’u gwneud o lechi, coed a chopr.

Mae taith ar hyd y prom bob amser yn bleser.  Ond mae Parc Drifft Ymddiriedolaeth Ddinesig y Rhyl yn mynd â hyn i lefel hollol newydd.  Wedi’i gynllunio i wneud y mwyaf o’r golygfeydd godidog ar draws y traeth ac yn cael ei warchod gan dyrrau tal 14-metr wedi’u gwneud o lechi, coed a chopr.

Mae cyffro mawr ym Mharc Drifft y Rhyl, a’ch problem fwyaf yw ble i ddechrau. Wnewch chi ddewis treulio’r diwrnod yn llogi cadair gynfas a gwylio’r plant yn y llecyn chwarae dŵr gyda phwll padlo, jet dŵr a ffynhonnau, neu eu blino yn y golff mini a lle chwarae plant, neu efallai dim ond eistedd a mwynhau yn y theatr awyr agored. Mwynhewch y tirlunio trawiadol sy’n cynnwys cerfluniau, celf a strwythurau wedi’u gwneud o bren Purple Heart, copr a llechi.  Y tebygolrwydd yw byddwch yno am oriau gan ei fod yn gwbl RHAD AC AM DDIM!  O ac mae’r parc sgrialu drws nesaf os ydych am i daflu ychydig o ‘kickflips’.

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr