What are you looking for?

Waeth i ni fod yn onest, nid yw beicio mynydd eithafol at ddant pawb. Does gan bawb ohonom ddim hoffter o fwd a dydi pawb ddim yn edrych yn dda mewn lycra

Waeth i ni fod yn onest, nid yw beicio mynydd eithafol at ddant pawb. Does gan bawb ohonom ddim hoffter o fwd a dydi pawb ddim yn edrych yn dda mewn lycra.

Mae’n well gennym ni i feicio fod yn braf a hamddenol – ac yn gymharol fflat. Ac weithiau rydym yn hoffi gwneud diwrnod ohoni a dod â’r plant gyda ni. Sy’n dod â ni at Lwybr Beicio Cenedlaethol 84, sy’n rhedeg o’r Rhyl i mewn i’r tir i ddinas gadeiriol Llanelwy. Mae’r rhan fwyaf ohono yn ddi-draffig ac mae llawer ohono’n rhedeg ar hyd glannau afonydd Clwyd ac Elwy.

Mae’r llwybr yn mynd trwy goetir cymunedol Glan Morfa yn Y Rhyl gyda’i 2,500 o goed newydd eu plannu a phoblogaeth fawr o gornchwiglod a’r ehedydd.

Yna, bydd yn cyrraedd gwarchodfa natur fwyaf newydd Gogledd Cymru yn Rhuddlan ar ôl dilyn glan ddwyreiniol olygfaol Afon Clwyd. Ar y pwynt hwnnw mae gennych benderfyniad i’w wneud.

Gallwch naill fynd yn eich blaen i Lanelwy – neu ei droi yn daith gylchol drwy ddychwelyd trwy’r Ffordd Prestatyn-Dyserth a Llwybr Cenedlaethol 5 ar hyd y prom yn ôl i mewn i’r Rhyl. Naill ffordd, fe welwch lawer iawn o ddŵr. A byddwch wedi gweithio fyny dipyn o archwaeth.

www.denbighshirecountryside.org.uk/cycling
www.sustrans.org.uk
www.routes2ride.org.uk/wales
www.ridenorthwales.co.uk

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr