What are you looking for?

Maent yn meddwl ymhell yn Marsh Tracks. Cafodd yr arena di-draffig gwych hon o chwaraeon beicio ei hagor gan Dave Brailsford, y dyn y tu ôl i lwyddiant beicwyr trac Olympaidd Prydain Fawr a Thîm Sky on the road.

Maent yn meddwl ymhell yn Marsh Tracks. Cafodd yr arena di-draffig gwych hon o chwaraeon beicio ei hagor gan Dave Brailsford, y dyn y tu ôl i lwyddiant beicwyr trac Olympaidd Prydain Fawr a Thîm Sky on the road.

Mae yno drac beicio ffordd 1.3km cylch cyfyng a thrac rasio BMX safon cenedlaethol gyda’r union giât ddechrau Bensink a ddefnyddiwyd yng Ngemau Olympaidd 2012. Ac mae hyfforddwyr cymwys Beicio Prydain wrth law i’ch dysgu, gwella eich ffitrwydd a hogi eich awch cystadleuol.

Gallwch logi beiciau ffordd neu beiriannau BMX mewn amrywiaeth o feintiau i siwtio rhai pump oed i fyny – yn ogystal â helmedau a phadiau pen-glin a phenelin. Ac os ydych wir eisiau edrych y rhan, gallwch brynu offer brand o’r siop dillad ac ategolion.
http://www.marshtracks.co.uk/

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr