What are you looking for?

Beicio yw un o’r ffyrdd gorau o gael gweld holl draethau gwych Sir Ddinbych a’i atyniadau, tra hefyd yn cadw’n iach a helpu’r amgylchedd.

Mynd o gwmpas
Beicio yw un o’r ffyrdd gorau o gael gweld holl draethau gwych Sir Ddinbych a’i atyniadau, tra hefyd yn cadw’n iach a helpu’r amgylchedd.

Mae’r Rhwydwaith Beicio Cenedlaethol ar hyd Arfordir Gogledd Cymru (Llwybr Cenedlaethol 5) yn cysylltu Gronant, Prestatyn, Rhyl, Bae Cinmel ac Abergele ac mae bron yn gyfan gwbl ddi-draffig. Gan redeg o Draeth Barkby gyda’i olygfeydd o fferm Wynt North Hoyle, mae’r llwybr yn parhau ar y promenâd i’r Rhyl gyda’i atyniadau niferus. Mae pont harbwr ‘Pont Y Ddraig’ sydd newydd agor yn cysylltu’r llwybr beicio a Llwybr Arfordir Cymru o’r Promenâd ar draws yr afon tuag at Gonwy. Mae’n werth treulio ychydig o funudau i stopio wrth yr harbwr ac edmygu’r bont newydd yn ei holl ogoniant, yn enwedig yn ystod y nos pan mae wedi’i goleuo ac yn adlewyrchu ar y dŵr.

Mae beicio yn ffordd ddelfrydol o fynd o gwmpas Prestatyn a gweld cefn gwlad. Mae dau lwybr beicio yn dechrau ym Mhrestatyn gan lyncu prydferthwch Rhaeadr Dyserth sydd â thafarn, caffi a thoiledau i ymwelwyr, Traeth Barkby a Thraeth Ffrith – mae’r ddau yn dechrau o Ffordd Prestatyn – Dyserth, llwybr rheilffordd rhannu defnydd di-draffig sy’n rhedeg i bentref Dyserth gyda’i raeadr enwog. Mae gan y llwybr 3 milltir llawer nodwedd o ddiddordeb, gan gynnwys daeareg, archaeoleg ac amrywiaeth o gynefinoedd bywyd gwyllt. Os ydych wedi dod heb feic, peidiwch â phoeni – mae siop llogi beiciau ar y Stryd Fawr, Prestatyn.
https://www.denbighshire.gov.uk/en/resident/community-and-living/regeneration/rhyl-harbour.aspx

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

  • Visitor information
  • gwybodaeth i ymwelwyr