What are you looking for?

Gallwn helpu gydag archebu llety, tocynnau ar gyfer digwyddiadau, teithiau lleol, mapiau, arweinlyfrau a rhoddion.

I gael gwybod mwy am Y Rhyl a’r ardal leol neu i archebu eich gwyliau, yna ffoniwch ni, e-bostiwch neu galwch heibio.

Os ydych angen rhagor o wybodaeth wrth gynllunio eich gwyliau neu ar ôl i chi gyrraedd yma, cysylltwch neu ewch i’n Canolfan Groeso. Ffoniwch ni, e-bostiwch neu galwch heibio. Gallwch ddod o hyd i ni yn:

Canolfan Groeso Y Rhyl
Y Pentref, Gorllewin y Promenâd, Y Rhyl
Sir Ddinbych LL18 1HZ
01745 344515, 01745 355068
01745 342255
rhyl.tic@denbighshire.gov.uk
facebook.com/TICRhyl

Bydd y staff gwybodus a chyfeillgar yn gwneud eu gorau i’ch helpu i drefnu eich ymweliad neu i wneud yn fawr o’ch arhosiad. Rydym wedi ein lleoli yn y Pentref Plant ar y promenâd ac ar agor saith niwrnod yr wythnos trwy dymor yr haf.

Fyddwch chi ddim yn mynd ar goll yn Y Rhyl gan fod gennym amrywiaeth dda o fapiau’r AO gyda llawer o lyfrau diddordeb lleol ar gerdded, beicio a phethau i’w gwneud.

Os ydych yn chwilio am atyniad i ymweld ag ef neu i weld beth sydd ymlaen, mae gennym stoc gynhwysfawr o daflenni atyniadau ar gyfer yr ardal leol a rhanbarthol ynghyd â manylion am ddigwyddiadau yn Y Rhyl a’r ardal leol.

Gallwn eich helpu gydag:

- Archebu llety
- Gwybodaeth a thocynnau ar gyfer digwyddiadau
- Darparu gwybodaeth am fannau i ymweld â nhw, atyniadau i’w gweld a phethau i’w gwneud
- Archebu teithiau bws lleol
- Archebu Teithiau Diwrnod
- Archebion Theatr
- Cynllunio taith a theithlen
- Mapiau, arweinlyfrau a rhoddion hefyd ar werth

Cyfarwyddiadau

Teithio a pharcio; pa un ai ar y ffordd neu ar drên, mae’r Rhyl o fewn cyrraedd rhwydd.

 • Home
 • Ar y Ffordd
  • Mae gan draffordd yr A55 gysylltiadau uniongyrchol i briffyrdd yr M56 a’r M6 ac mae yna derfynellau bws Cenedlaethol.

   Mae yna ddigon o le parcio yn y Rhyl, lle gallwch barcio eich car ar y traeth neu yng nghanol y dref.  Mae gan y meysydd parcio talu ac arddangos le i dros 2,500 o geir ac mae gan bob un leoedd parcio i’r anabl. (Cysylltwch â’r Ganolfan Groeso am restr o doiledau cyhoeddus).

 • Ar y Rheilffordd
  • Mae gorsaf Y Rhyl ar brif lein rhwydwaith rheilffyrdd Euston i Gaergybi – sy’n cysylltu â Lerpwl, Manceinion, Birmingham, De Cymru a llongau cyflym yr Iwerddon ym Mostyn, tra bod meysydd awyr Manceinion a Lerpwl llai nag awr o siwrnai i ffwrdd ar y ffordd.

   Ar gyfer amseroedd a phrisiau trên, cysylltwch ag Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol ar 08457 484950

 • Ar y Fferi
  • Mae’r fferi’n hwylio’n ddyddiol i Gaergybi o Iwerddon. Ar gyfer amserlen hwylio a phrisiau, cysylltwch â:
   P&O: 0870 2424777
   Irish Ferries: 0870 5329129
   Stena Line: 0870 5421126
   www.traveline-cymru.org.uk

Amseroedd Agor:

Pasg i’r Hydref:
Bob dydd 9.30am – 4.30pm
Hydref i’r Pasg:
Dydd Llun i ddydd Gwener, 9.30am – 4.30pm

Ar gau ddydd Nadolig, Dydd San Steffan a Dydd Calan.

Parcio

Am ragor o fanylion ynghylch lle i barcio pan fyddwch yn aros neu’n ymweld â’r Rhyl, cliciwch yma 

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

 • Visitor information
 • gwybodaeth i ymwelwyr