What are you looking for?

Category Archive: Uncategorized

 1. Harbwr y Rhyl

  Leave a Comment

  Mae’r paratoadau ar y gweill ar gyfer dyfodiad Baton y Frenhines i Sir Ddinbych y mis yma (Dydd Gwener, Mai 30) – mae’r trefniadau olaf yn cael eu gwneud ar hyn o bryd i sicrhau bod yr holl ddigwyddiadau i gofnodi’r achlysur hanesyddol yn mynd rhagddynt yn rhwydd.

  Bydd y Baton yn cael ei gludo drwy sawl sir yng Nghymru fel rhan o’i daith i Emau’r Gymanwlad yng Nglasgow; a Sir Ddinbych sy’n cael yr anrhydedd o westeio rhan olaf taith y Baton drwy Gymru.

  Mae trigolion ac ymwelwyr Sir Ddinbych yn cael eu hannog i gefnogi Taith y Baton ac i fynychu digwyddiadau yn y Rhyl, Rhuthun, Moel Famau a’r digwyddiad terfynol yng Nghoed Llandegla (Safle Oneplanet Adventure).

  Llwybrau ras gyfnewid y baton a digwyddiadau cysylltiedig yw: Harbwr y Rhyl (9am-4pm) Croesawir y baton i Sir Ddinbych yn ystod agoriad swyddogol Harbwr y Rhyl.

  Ar ddechrau’r digwyddiad, bydd teuluoedd yn gallu mwynhau gŵyl o liw a gweithgareddau, gan gynnwys peintio wynebau, llwybr trysor, castell bownsio, bwyd, arddangosiadau o wasanaethau achub, syrffio barcud, chwaraeon dŵr ar y Llyn Morol a llawer mwy. HarbwrCymraeg

Rhyl Tourist Information CentreCanolfan Gwybodaeth Ymwelwyr y Rhyl

@RhylTIC

visitorinfoimg

Love Rhyl

Caru Rhyl

© 2018

Mae’r safle, cynnwys, cynllun, dyluniad a strwythur yn hawlfraint i Gyngor Sir Ddinbych.


Design by Splinter


Dyluniwyd gan Splinter

 • Visitor information
 • gwybodaeth i ymwelwyr